Månadens bild

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tips kommande evenemang.

Föreningen Järnvägs Historia

i Dalsland och

Melleruds modelljärnvägsklubb

anordnar

Modelltågmässa

Lördagen den 11 november 2017

i Dalsland Center, Håverud

Melleruds Kommun.

För löpande information, karta m.m se:

www.mellerudsmodelljarnvagsklubb.com

___________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Vid årsmötet 24/1-17 beslutades

att ordinarie kväll för våra träffar

ändras från torsdagar till tisdagar.

Vi förändrar även körkvällar från

första torsdagen i månaden till

ungefär en gång i kvartalet, vilket

vi kommer att annonsera om på

www.mellerudsmodelljarnvagsklubb.com

________________________________________

 

Tågsläpp, modelljärnväg i N-skala och

besök i Kornsjö.

 

Vid årets tågsläpp 23 april besöktes Munkedals Jernväg.

Åtorps station.

Tåget har precis ankommit från Munkedal nedre.

 

Museiföreningen Munkedals Jernvägs historia.

 

År 1983 bildades Munkedals Jernvägsklubb för att historiskt dokumentera ångtågs-epoken och bedriva museitågstrafik på den nedlagda sträckan, främst ångdrift. Efter en intensiv uppbyggnadsperiod med bl. a. införskaffande av rullande materiel samt lägga in en extra räl för att kunna köra med den ursprungliga spårvidden 600 mm. Nu har turisttrafik körts sedan 1985. Under åren har omfattande investeringar gjorts, inte minst i byggnader bl.a. nybyggnad av lokstall och stationshus.

 

Under 1984 har också påbörjats restaurering av VARP stationshus från Bohusbanan, till ursprungligt skick. Den rullande materielen består av två ånglok, tre diesellok och fem vagnar.

 

1994 förvärvades genom byte med Skara-Lundsbrunns Järnvägar ett diesellok av fabrikat Åsbrink. Det är tillverkat i Malmö 1952 och skall användas som reservlok i tågtrafiken. Det har på 1970-talet använts som industrilok vid pappersbruket i Håverud-Åsensbruk, som ingår i Munkedalskoncernen.

 

År 2005 var ett speciellt år för föreningen. Genom ett flertal olika finansiärer har det blivit möjligt att trafikera den gamla omlastningsplatsen och stationen Munkedals nedre. I det gamla magasinet har det byggts upp en järnvägshistorisk utställning. Numera trafikeras hela sträckan mellan Munkedals hamn och Munkedals nedre.

Källa: www.munkedalsjernvag.com/historik.htm

 

 

 

25 april besökte några medlemmar vår medlem

Karsten och fick tillfälle att se hans fina

anläggning i skala N.

En av flera lokstationer.

Här finns mycket på liten yta.

Lunchpaus vid grillköket.

Polis kontroll.

 

Samtliga foton, H Dunbring.

 

Den 20 maj var det högtidlig invigning av

modelljärnvägen i Kornsjö stationshus.

Invigning med salut, foto E Magnusson.

Vy från en del av anläggningen, foto K Kling.

I samband med invigningen anordnades också en

modelltåg mässa med bland annat dessa

fina dioramor, foto E Magnusson.

 

 

Sommaren närmar sig så detta får bli sista

uppdateringen före sol och bad?

Nästa uppdatering blir i början av

september troligen med lite info om vår

modelltåg mässa i Håverud 11 nov.

 

HD.