Månadens bild

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tips kommande evenemang.

 

Öppet Hus tisdagen den 19

september kl 17.00 - 19.00

vi bjuder på fika, välkomna!

____________________________________

 

Föreningen Järnvägs Historia

i Dalsland och

Melleruds modelljärnvägsklubb

anordnar

Modelltågmässa

Lördagen den 11 november 2017

i Dalsland Center, Håverud

Melleruds Kommun.

 

Lista på alla utställare

 

kommer om någon vecka.

 

 

För löpande information, karta m.m se:

www.mellerudsmodelljarnvagsklubb.com

___________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Vid årsmötet 24/1-17 beslutades

att ordinarie kväll för våra träffar

ändras från torsdagar till tisdagar.

Vi förändrar även körkvällar från

första torsdagen i månaden till

ungefär en gång i kvartalet, vilket

vi kommer att annonsera om på

www.mellerudsmodelljarnvagsklubb.com