Bengtsfors/Bengtsfors Östra station

27.07.2016 16:57

Bengtsfors/Bengtsfors Östra station

 

Bengtsfors, öppnad 1/1-1927, nerlagd 1/9-86.

Bengtsfors Östra blev namnet på DVVJ:s station i Bengtsfors

då det redan fanns en station med namnet Bengtsfors. Den

stationen tillhörde Uddevalla – Lelången banan.

(Bengtsfors öppnad 28/7-1895, nerlagd 29/5-60.)

Bengtsfors Östra, foto från Evert Magnussons samling.

Bengtsfors station (ULB), foto från Evert Magnussons samling.

 

Både DVVJ och ULB hade godstransporter till/från bland

annat sulfitfabriken, Junohus och karamellfabriken. Med

tiden övergick allt fler transporter från ULB till DVVJ,

en hel del av dessa till industrierna sköttes med vagnbjörnar

dragna av en GDG truck.

Bangårdsskiss ca 1932 från Svenska Järnvägsklubben.


Foto 2014, i samband med klubbens resa på DVVJ, foto H Dunbring.