Billingfors station

27.04.2016 16:10

Billingsfors station

Billingsfors station öppnad 28/7-1895, nerlagd 1/9-86.

Stationen tillhörde från början Uddevalla – Lelångens

Järnvägs-aktiebolag som bedrev trafik på den smalspåriga

järnvägen (891mm) mellan Uddevalla och Bengtsfors.

När DVVJ öppnades i december 1926 mellan Mellerud

 och Billingsfors ville DVVJ ha en egen station, men de

båda bolagen kunde inte enas om detta utan Kungliga

Järnvägsstyrelsen fick ingripa och beslutade att DVVJ fick

hyra in sig på ULB:s station mot betalning.


Foto från Evert Magnussons samling.

 

Bangårdsskiss ca 1932 från Svenska Järnvägsklubben.

 

 

Orten är bland annat känd för bland annat sitt pappersbruk,

Billingsfors bruk, tillhör idag Munksjö paper.

Billingsfors anlades som järnbruk 1738 och en

ämneshammare samt manufaktursmedjor uppfördes.

Senare tillkom ett färgeri, kvarnar, ett tegel- och ett

pappersbruk. 1832 anlades även en masugn, men i slutet

av 1800-talet lades järnbruket ned och ersattes av en

cellulosafabrik. 1889 tillkom ett träsliperi.


Foto från Evert Magnussons samling.

 

I samband med att fotbolls klubben Billingsfors IK

spelade i allsvenskan säsongen 1946/47 anordnades

extratåg när klubben spelade sina hemma-matcher

matcher på Lövåsvallen.


 

Idag bedrivs turisttrafik sommartid av stiftelsen DVVJ.

 

Stiftelsen har också köpt stationshuset (2015).

Foto juni 2014, H Dunbring.

 

 

HD.