Dals Långed

09.03.2016 20:25

Dals-Långeds station

 

Dals Långeds station, öppnad 1/1-1927, nerlagd 1/9-86.

 

Godstrafiken till och från stationen var tidvis ganska

stor. Bland större godskunder kan nämnas massaveds-

transporter för AB Billingsfors-Långed och AB O Mustad & son,

senare namnändrat till Mustadsfors Bruks AB. Den senare

industrin världskänd för sin hästsko-söm.

Även persontrafiken har varit betydande för Dals-Långed,

Bland annat till och från skolorna i Bengtsfors och givetvis

till Stenebyskolan, känd för sin hantverksutbildning.

 

Sommartid bedrivs numera turisttrafik av stiftelsen DVVJ.

 

Dals Långeds station, bild lånad från samlingsportalen, Sveriges Järnvägsmuseum.

 

Dals-Långeds station 2014, foto H Dunbring.

 

 

HD.