FJID 10år

08.02.2016 16:58

 

Föreningen Järnvägshistoria i Dalsland

firade 10 år 2015.

 

År 2005 gick några tågintresserade i Mellerud
 samman i en studiecirkel för att dokumentera
 verksamheten som varit på och kring
 järnvägarna i Mellerud. Med järnvägarna
 avses Dalslands Järnväg DJ, Dal Västra
 Värmlands Järnväg DVVJ, och Bergslagernas
Järnväg BJ. Man antog namnet Föreningen
 Järnvägshistoria i Dalsland.
 
Så småningom började man parallellt med
 studieverksamheten att bygga en modell av
Melleruds stationområde.

  Bygge av melleruds stationsområde.

 

 

 

För att få en körbar anläggning har modellen

utökats till att även omfatta olika miljöer från

Dalsland. Med tiden blev lokalen i ABF:s

källare för trång. Efter diverse turer att finna en

lämplig lokal så hamnade verksamheten för

fem år sedan i vår nuvarande lokal på

Magasinsgatan i Mellerud.

 

I nya lokalen.

 

Bara ett par månader efter flytten till nya

lokalen deltog föreningen för första gången

 på Melleruds-mässan. Banan som då var

byggd av moduler transporterades till mäss-

lokalen.

På plats på mässan.

 

 

Efter hand byggdes banan om med anslutande

banor DJ, BJ och DVVJ vilket innebar att

modulerna byggdes in i anläggningen.

Anläggningen byggs i skala HO dvs 1:87 och

2-räls likström. För att understryka att vi

bygger en modellbana så gjordes tillägget,

med Melleruds Modelljärnvägsklubb,

till namnet.

Modell av Melleruds stationsområde.

 

Vi kör för det mesta digitalt enligt s.k. DCC-

standard, men kan även köra traditionellt

2-räls, typ Fleischmann. Vi har så kallade

kör-kvällar första helgfria torsdagen i varje

månad, då medlemmarna tar med modeller.

Modellerna förvaras inte i lokalen. Däremot

är det så att på grund av spårarbete är nästa

kör-kväll preliminärt första torsdagen i

februari. Info om eventuella förändringar

meddelas på

www.mellerudsmodelljarnvagsklubb.com

 

Här byggs lokstalls området med vändskiva och kol-gård.

 

 

I mitten av augusti nåddes vi av beskedet att

den årliga modell-järnvägsmässan på

Innovatum i Trollhättan var inställd på grund

av ombyggnad. Efter diskussioner med bland

annat Rälsbiten, modul syd och några

försäljare bestämde vi att arrangera en mässa

samma datum som Innovatum skulle varit.

Trots kort förberedelse genomfördes vår första

modelltågs-mässa i Dalslands center, Håverud

den 14 november. Mässan lockade ca 550

personer vilket var betydligt mer än vi vågade

hoppas på.

Modul syds modulbana.

 

Några av de ca 550 besökarna under dagen.

 

 

På årets sista styrelsemöte togs beslut om att

arrangera mässan även i fortsättningen,

däremot är inte tidpunkten bestämd ännu, det

får vi återkomma om. Det är ju avgörande om

Innovatum kommer att arrangera sin mässa

nästa år. Det beslutades också att vi skall titta

på en utbyggnad av lokalen. Så även 2016

kommer att bli ett spännande år för föreningen.

 

 

Vi vill önska er alla ett

 

Gott Nytt År

 

 

 

Föreningen Järnvägshistoria i Dalsland

och

Melleruds Modelljärnvägsklubb

 

www.fjid.org

www.mellerudsmodelljarnvagsklubb.com