Körkväll och Mässa

22.12.2015 14:13

Nästa körkväll blir preliminärt

första torsdagen i februari då banan

ej är i körbart skick pga spårarbete.

 Välkomna då!

 


Föreningen
Järnvägshistoria
i Dalsland

med Melleruds Modelljärnvägsklubb.

                                                        Logo och intern tidningen ...

 

Modelljärnvägsmässa i Håverud

 

 

Eftersom det inte blev någon modelltågs-mässa på

Innovatum i Trollhättan i år, så bestämde sig

Föreningen Järnvägs Historia i Dalsland och Melleruds Modelljärnvägsklubb

med kort varsel att arrangera detta i Håverud

nära Mellerud istället den 14 november.

 

Modul Syd och Rälsbiten ställde upp med en

stor anläggning i den så kallade

 Kalandersalen.

 

 

I kalandersalen och ”arksalen” hade ett

femtontal säljare dukat upp mängder

 med modelljärnvägs saker i flera olika skalor.

 

 

 

I café delen var det en ständig ström av

besökare som ville ha något till livs.

 

 

Vi håller på att summera årets mässa och

 är av den anledningen intresserade av

feedback. På våra båda hemsidor: fjid.org

och mellerudsmodelljarnvagsklubb.com

finns mail-adresser under kontakt, hör

gärna av er vad ni tyckte om arrangemanget.

Även om vi tyckte att det fungerade bra

 så finns det säkert saker som kan göras

bättre.

 

                                  HD.