Utställare

10.11.2015 14:23

Utställare på mässan

Annas Hobby&diversehandel

Bengt Persson

Björn Larsson, Karlstad ”Tåg-Björn”

MJ‐specialisten, Vimmerby

Samla å Lek i Karlstad

Leif Olsson

Lokverkstan, Hans Lindgren

Ove Nore´n

Teknikarv, Peter Berggren

MJ‐magasinet

Boren Train

One87

 

Eventuellt tillkommer någon mer

utställare, ej helt klart än.

 

Hur som helst

välkomna till modelltågsmässan

i Håverud