Nyheter

Lite blandat från vår modelljärnväg.

Öppet hus 1 april 2017, foto E Magnusson.

Öppet hus 1 april 2017, foto H Dunbring.

Några av medlemmarna en vanlig byggkväll,
foto H Dunbring.

Hus i skogen, foto H Dunbring.

Livet på bondgården, foto H Dunbring.

Vår ordförande Sture kopplar in vändslinge automatik,
foto H Dunbring.

Y1 1267 på väg genom landskapet, foto H Dunbring.

Stationshuset är färdigt, foto H Dunbring.

E 71, TMY och Hg på Melleruds station, foto H Dunbring.

Påbörjat arbete vid ett stationsområde, foto H Dunbring.

Conny och Kurt diskuterar färgsättning på BJ vagnar,
foto H Dunbring.

 

 

Och årets modell tåg mässa i Håverud kommer att vara den 11 november, välkomna!

 

 

HD.