Med tanke på den fortsatta

 

smittspridningen håller vi

 

stängt tills vidare.

 

 

_______________________________________________________________________________________________

 

 

Melleruds modelljärnvägsklubb

 

och

 

Föreningen Järnvägs Historia i Dalsland

 

arrangerar

 

Modelltågmässa i Håverud

 

Lördagen den 2 April 2022

 

och

 

Lördagen den 1 Oktober 2022.

 

Utförligare information kommer.

 

 

____________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________________________________________

 

 


 

Nu finns vi även

 

på Facebook

 

fb.me/mellerudsmodelljarnvagsklubb

 

_________________________________________________________________________