Om oss

 

 

 


År 2005 gick några tågintresserade i Mellerud samman i en studiecirkel för att dokumentera verksamheten som varit på och kring järnvägarna i Mellerud. Med järnvägarna avses Dalslands Järnväg DJ, Dal Västra Värmlands Järnväg DVVJ, och Bergslagernas Järnväg BJ. Man antog namnet Föreningen Järnvägshistoria i Dalsland.

Så småningom började man parallellt med studieverksamheten att bygga en modell av Melleruds stationområde.

 


Bygge av melleruds stationsområde.

 

För att få en körbar anläggning har modellen utökats till att även omfatta olika miljöer från Dalsland. Med tiden blev lokalen i ABF:s källare för trång. Efter diverse turer att finna en lämplig lokal så hamnade verksamheten 2010 i vår nuvarande lokal på Magasinsgatan i Mellerud.

 


I nya lokalen.

 

Bara ett par månader efter flytten till nya lokalen deltog föreningen för första gången på Melleruds-mässan. Banan som då var byggt av modulen transporterades till mäss-lokalen.

 


På plats på mässan.

 

Efter hand byggdes banan om med anslutande banor DJ, BJ och DVVJ vilket innebar att modulerna byggdes in i anläggningen. Anläggningen byggs i skala HO dvs 1:87 och 2-räls likström. För att understryka att man bygger en modellbana så gjordes tillägget, med Melleruds Modelljärnvägsklubb, till namnet.

 


Modell av Melleruds stationsområde.

 

Vi kör för det mesta digitalt enligt s.k. DCC-standard, men kan även köra traditionellt 2-räls, typ Fleischmann. Vi har så kallade kör-kvällar ungefär en gång i kvartalet, då medlemmarna tar med modeller. Info om körkvällar meddelas på mellerudsmodelljarnvagsklubb.com

OBS! Modellerna förvaras inte i lokalen.

 


Här byggs lokstalls området med vändskiva och kol-gård.