GDPR

FjiD:s behandling av dina personuppgifter.

Föreningen följer bestämmelserna i dataskyddsförordningen – GDPR.

För att kunna administrera medlemskapet behandlar föreningen uppgifter om medlemmens namn,

adress, mejladress, telefonnummer, typ av medlemskap (aktiv eller stödjande, förtroendeposter),

medlemsaktiviteter, betalda avgifter. Medlemskapet är ett avtal mellan medlemmen och föreningen,

vilket utgör den rättsliga grunden för föreningens behandling av personuppgifterna.

Personuppgifterna används bara för administration av medlemskapet. De lämnas inte ut till någon

utomstående.