_______________________________________________________________________________________________________________________________

Så här i Corona tider när aktiviteterna ligger nere så kan vi minnas hur det började, och utvecklades. Del 7.

Vi hann även med lite annat, Sveriges Järnvägs Museum körde en charter resa för Engelska järnvägs entusiaster på bl.a DVVJ 6-7 juli 2013, där de flesta klubbmedlemmar var ute och fotograferade.

Fortsättning följer.....

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

________________________________________________________________________________________________________________________________

Så här i Corona tider när aktiviteterna ligger nere så kan vi minnas hur det började, och utvecklades. Del 6.

Efter Mellerudsmässan kom vi fram till att vi skulle bygga vår anläggning permanent, och med Melleruds station som utgångspunkt med BJ, DJ och DVVJ som anslutande banor.

Bygget av banan fortsatte.

Fortsättning följer.....

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

______________________________________________________________________________________________________________________________

Så här i Corona tider när aktiviteterna ligger nere så kan vi minnas hur det började, och utvecklades. Del 5.

Efter Mellerudsmässan kom vi fram till att vi skulle bygga vår anläggning permanent, och med Melleruds station som utgångspunkt med BJ, DJ och DVVJ som anslutande banor.

Så småningom bjöd vi också in till öppet hus och fick även besök från andra klubbar.

Fortsättning följer.....

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

_________________________________________________________________________________________________________________________________

Så här i Corona tider när aktiviteterna ligger nere så kan vi minnas hur det började, och utvecklades. Del 4.

Efter Mellerudsmässan kom vi fram till att vi skulle bygga vår anläggning permanent, och med Melleruds station som utgångspunkt med BJ, DJ och DVVJ som anslutande banor.

Fortsättning följer.....

 

 

 

 

 

 

 

 


 

_____________________________________________________________________________________________________________________________

Så här i Corona tider när aktiviteterna ligger nere så kan vi minnas hur det började. Del 3.

Vi hade inte varit i lokalen speciellt länge då vi blev

tillfrågade om att ställa ut vår bana på

Melleruds mässan den 2 oktober. Så vi plockade isär våra moduler och ställde ut dessa på mässan.

Intresset för klubben och vår bana var mycket stort.

Fortsättning följer.....

 

 

 

 

 


 


 

_________________________________________________________________________________________________________________________________

Så här i Corona tider när aktiviteterna ligger nere så kan vi minnas hur det började. Del 2.

Vi började ganska snart bli trångbodda i ABF:s lokaler, så vid årsskiftet 2009-10 började letandet efter en lämplig lokal. Framåt våren/sommaren fick vi så flytta in i vår nuvarande lokal. Gott om plats, även om vi på senare tid fyllt upp ytan ordentligt!

Fortsättning följer.....

 

 

 

 

 

 

 

  

___________________________________________________________________________________________________________________________________
 

Så här i Corona tider när aktiviteterna ligger nere så kan

vi minnas hur det började.

Klubben startades 2005 i ABF:s regi med namnet

Föreningen Järnvägs Historia i Dalsland.

De första åren var det också den Historiska delen som

dominerade. Från ca 2009

började intresset för att bygga en modelljärnväg med

Melleruds station som utgångspunkt.

Bygget av moduler började så smått i ABF:s källare.

Fortsättning följer.....